Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

Información del Grupo Armonia

El Grup METROPOLIS: exemple d’emprenedoria. METROPOLIS imparteix una ponència sobre iniciativa empresarial en l’Escola de Treball de Barcelona

El passat mes de març, METROPOLIS fou convidat a desenvolupar una ponència sobre emprenedoria i iniciativa empresarial davant els alumnes de l’Escola de Treball de Barcelona, en el recinte de l’Escola Industrial.

El nucli de la ponència va eixir-se entorn les inquietuds i oportunitats que susciten el plantejament de nous reptes, així com voler vertebrar projectes empresarials propis. Un segon pilar de la xerrada va girar vers els factors decisoris i estratègics per ser competitiu dins del mercat i desenvolupar una marca pròpia. La ponència sobre emprenedoria va ser dissertada per un dels socis fundadors de METROPOLIS, acompanyat del Director de Relacions Institucionals.

L’Escola del reball és un centre d’ensenyaments postobligatoris dins del recinte de l’Escola Industrial, on també s’imparteixen estudis d’enginyeria tècnica i plans d’estudi per adults.

Per la seva part, METROPOLIS neix com a projecte empresarial en l’àmbit de la seguretat privada, ampliant la seva activitat als serveis auxiliars i de neteja, al seu Centre Especial de Treball i a la seva divisió de serveis logístics.