Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

Información del Grupo Armonia

L’externalització del servei de neteja

La reducció de costos per part de les empreses és un dels objectius de caràcter econòmic. Mitjançant l’externalització de serveis, aquesta reducció és efectiva i les organitzacions poden focalitzar tots els esforços en la seva activitat principal.

L’externalització permet deixar en mans professionals el servei de neteja de manera que el personal està totalment capacitat i és professional en el sector, coneix els mètodes i les tècniques que s’han d’aplicar en cada cas i garanteix un servei òptim.

En casos puntuals, com per exemple un augment de treball o la celebració d’un esdeveniment puntual, el servei de neteja es pot reforçar de manera que les necessitats quedin cobertes per aquella acció puntual.

Un dels altres avantatges de cara a l’empresari amb l’externalització d’aquest servei és que en cas que el treballador en plantilla pateixi una baixa laboral, gaudeixi d’un permís o de vacances, l’empresa haurà de contractar nou personal durant l’absència del treballador. Amb l’externalització del servei, no suposarà cap cost extra a l’empresa, ja que tindrà un altre professional que li donarà el mateix servei.

A Metropolis neteja ens avalen més de 15 anys d’experiència en el sector, comptem amb la maquinària més actual, el personal millor format i les tècniques més avançades. També oferim el servei de neteja mitjançant el nostre Centre Especial de Treball, facilitant l’accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat i el compliment de la Llei LISMI a les empreses.