Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

Información del Grupo Armonia

La integració de persones amb discapacitat a l’àmbit laboral

L’exclusió laboral de les persones amb discapacitat és una de les més altes de l’estat Espanyol. Segons les últimes dades publicades per l’INE de l’any 2012, un 36,6% de les persones que patien una discapacitat estaven a l’atur, el que suposa 8 punts per sobre de persones que no en patien. Aconseguir que aquestes xifres es redueixin i permetre que les persones amb  discapacitat puguin accedir al món laboral, depén de les empreses a l’hora de contractar els treballadors.

Les opcions per a la incorporació són diverses, oferint possibilitats adaptades a les necessitats de cada empresa. Des de la contractació ordinària amb la incorporació en plantilla o bé, la contractació a través d’un Centre Especial de Treball (CET). Sempre adaptant-se a les necessitats laborals i tenint en compte les característiques de l’empresa, i també de les capacitats de la persona que es contractarà.

La integració de les persones discapacitades a les empreses hauria de ser una aposta clara i ferma per les capacitats i les aptituds que tenen aquest col·lectiu. Permetent així, la seva integració en l’àmbit laboral i permetent alhora una integració més fàcil al social, evitant la seva exclusió en el dia a dia.

A Metropolis CET volem i apostem per la integració de persones a l’àmbit laboral, entre els nostres objectius volem garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació  a l’accés a l’ocupació i promoció laboral.