Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

La formació contínua en els Centres Especials de Treball

Els cursos de formació són una eina per aconseguir una plena adaptació i autonomia en el desenvolupament de l’activitat laboral. Amb el reciclatge i l’obtenció de nous coneixements, els treballadors aconsegueixen el reciclatge que els hi permetrà conèixer les últimes novetats i alhora, aconseguir l’aprenentatge dels hàbits laborals necessaris per a desenvolupar correctament el seu lloc de treball.

A Metropolis Centre Especial de Treball, oferim a tots els nostres treballadors una oferta contínua de cursos especialitzats en els àmbits  de: seguretat, neteja,  logística i sobre temàtica del dia a dia per a les persones amb discapacitat.

Tots els cursos estan pensats per a poder desenvolupar correctament dels llocs de feina que ens arriben diàriament a Metropolis CET, per tal que l’adaptació del treballador a l’empresa sigui ràpida i efectiva per a l’empresari i que el treballador tingui coneixement de la feina que se li demana al seu lloc de treball i s’hi senti còmode.

A Metropolis CET volem i potenciem la integració de persones amb discapacitat al món laboral, garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació a l’accés i a la promoció laboral. A través del nostre Centre Especial de Treball facilitem la contractació de persones amb discapacitat  per a la seva inserció en el món laboral.