Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

Información del Grupo Armonia

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ha signat el conveni de col·laboració del programa Temps de Barri, Temps per a tu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acte han assistit d’una part, la Sra. Irma Rognoni i Viader, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona i d’una altra part, el Sr. Francesc Bausa Bolívar, Conseller Delegat del Grup Metropolis.

El present protocol de col·laboració recull la voluntat expressa d’ambdues institucions d’establir com a un dels objectius principals Fomentar mesures de promoció i protecció de la família i la infància, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la promoció laboral de persones amb discapacitat.

Amb la formalització d’aquest conveni queda palesa l’estreta relació institucional entre ambdues entitats que, vetllen per a l’acompliment dels acords establerts en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’accés a l’ocupació.

Si voleu sabér més sobre la notícia cliqueu al següent enllaç:

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Metropolis SL.