Histórico de noticias Tel. 93 205 83 83

Información del Grupo Armonia

METROPOLIS s’adhereix a la Comissió de Noves Empreses de Foment del Treball

Foment del Treball, d’ençà el 2012 inicia un cicle de seminaris d’emprenedoria. Alhora, la creació de la Comissió de Noves Empreses de Foment facilita espais de networking i d’intercanvi de coneixements entre empresaris amb trajectòria professional consolidada i nous emprenedors a Catalunya.

La Comissió de Noves Empreses dóna suport a l’esperit emprenedor i es fonamenta en l’optimisme i en l’energia, elements claus per superar l’actual crisi econòmica.

METROPOLIS se n’ha fet partícip, i el senyor Josep Roset, com a Conseller Delegat i en representació de METROPOLIS, s’ha adherit a la iniciativa. La Comissió de Noves Empreses esdevé una plataforma social i empresarial de connexió i intercanvi d’experiència entre els associats de Foment del Treball i l’emprenedoria de les noves formacions empresarials.

METROPOLIS compromesa amb l’emprenedoria i les noves iniciatives empresarials