Tag Archives: centre

Les mesures alternatives a la llei LISMI

Posted on 31. Jul, 2015 by .

Amb l’entrada en vigor de la Llei Lismi l’any 1982, es va obligar a les empreses amb més de 50 treballadors que tinguessin un 2% de les places reservades a persones amb discapacitat. Tot i l’aplicació d’aquesta llei, es van elaborar unes mesures alternatives per facilitar a les empreses la seva contribució a la inserció […]

Continue Reading

La integració de persones amb discapacitat a l’àmbit laboral

Posted on 28. Jul, 2015 by .

L’exclusió laboral de les persones amb discapacitat és una de les més altes de l’estat Espanyol. Segons les últimes dades publicades per l’INE de l’any 2012, un 36,6% de les persones que patien una discapacitat estaven a l’atur, el que suposa 8 punts per sobre de persones que no en patien. Aconseguir que aquestes xifres es […]

Continue Reading

Serveis de seguretat al transport públic: signatura del contracte amb Transports de Barcelona

Serveis de seguretat al transport públic: signatura del contracte amb Transports de Barcelona

Posted on 18. Apr, 2012 by .

El passat 3 d’abril es va celebrar la signatura del contracte del servei de seguretat i vigilància subscrit entre Transports de Barcelona i METROPOLIS. Aquest contracte comporta la gestió del servei de seguretat integral de totes les instal•lacions de la xarxa d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), així com del servei pioner de vigilància […]

Continue Reading