Serveis de vigilància d’instal•lacions industrials. Metropolis Seguretat, 15 anys al capdavant de la seguretat privada de fàbriques i clients industrials

Posted on 13. Mar, 2013 by in Seguretat

Metropolis Seguretat  treballa cadascun dels Serveis de manera diferent. Cada client té la seva forma d’enfocar la operativa i la seva idiosincràsia i nogensmenys ho és el client industrial. Metropolis disposa d’una divisió especialitzada de vigilància d’instal·lacions industrials amb una àmplia cartera de clients, que confien la protecció de béns i persones de les seves instal·lacions industrials.

El departament d’operacions de Metropolis previ a l’inici de cada servei i després de les corresponents visites i valoracions tècniques elabora una auditoria de seguretat, que recull la situació actual en matèria de seguretat. L’estudi detalla l’anàlisi de riscos, la idoneïtat i funcionament de les mesures físiques, els sistemes electrònics de seguretat de la instal·lació, així com els sistemes de telecomunicacions.Alhora, el departament d’operacions de Metropolis confecciona un pla operatiu específic a les necessitats i casuístiques dels seus clients, diferenciant les operatives de seguretat de serveis fixes, dels derivats de necessitats extraordinàries. Aquestes operatives s’elaboren d’acord amb els clients i esdevenen el protocol de treball per part dels vigilants de Metropolis Seguretat.

Aquests tipus de serveis i la vigilància d’instal·lacions industrials requereixen d’un alt nivell d’especialització per part dels vigilants de Metropolis, donades les especificitats de les operatives que Metropolis personalitza i, que regeixen la vigilància de fàbriques i instal·lacions industrials. Metropolis duu a terme avaluacions internes de seguiment d’on extreu informes de qualitat i propostes de millora del servei i, de forma conjunta amb el client estableix un calendari d’avaluació de la qualitat del servei.

Metropolis Seguretat esdevé una aposta segura i un estàndard de qualitat en la seguretat privada de fàbriques i polígons industrials.

Compartir:

: ,