La normativa de seguretat en la neteja industrial

Posted on 10. Dec, 2015 by in Neteges

Cada dia són milers de productes que surten de les indústries, tots ells han d’estar en les millors condicions per tal que el consumidor no tingui cap problema. Entre ells és important i necessari que la neteja de les instal·lacions sigui òptima per tal que no s’hi formi cap tipus de bacteri que pugui afectar directament al producte i al consumidor final.

Són diferents protocols i normatives que regulen la higienització de les indústries d’aquests sectors, les més importants són IFS, BRC i ISO que regulen la qualitat, neteja i la legalitat de les indústries.

Pel que fa a la neteja i del manteniment higiènic de les instal·lacions, són la IFS i la BRC les que regulen la neteja a les instal·lacions,  en el cas de la BRC és a l’article 4.9  que ho regula.

Concretament a l’article 4.9.1 s’especifica que s’hauran d’implantar i mantenir procediments documentats de neteja de l’edifici, els serveis, la fàbrica i tots els equips. Els procediments hauran d’incloure com a mínim, la següent informació.

  • Personal responsable de realitzar la neteja.
  • L’element o zona que es netejarà
  • La freqüència
  • El mètode
  • Els materials de neteja que s’utilitzaran.
  • Els registres de neteja i la persona responsable de la corresponent verificació.

Tots aquests procediments hauran de ser verificats per experts en neteja i seguretat per a establir el pla més adequat per a cada circumstància i necessitat, valorant cas per cas per aconseguir el millor control .

Els protocols,i sempre seguint la normativa BRC, s’hauran de revisar i tornar a validar després de treballs de manteniment i construcció, amb la introducció de nous productes o modificacions dels equips, adequant-se a cada circumstància.

A Metropolis Neteges som especialistes en neteja industrial, fem un pla adaptat a cada empresa, segons les circumstàncies i les necessitats seguint sempre els protocols i les normatives vigents en matèria de seguretat i manteniment.

 

Compartir:

: , , , ,