Serveis d’atenció i informació a l’usuari en xarxes de transport públic mitjançant la integració laboral de persones amb discapacitat. METROPOLIS Centre Especial de Treball, proveïdor de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Posted on 24. Apr, 2013 by in Centre Especial de Treball, Corporatiu

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha volgut comptar amb METROPOLIS Centre Especial de Treball  per dur a terme el servei d’atenció i informació a l’usuari en matèria de validació dels títols de transport a la seva xarxa d’autobusos.

Aquest servei aporta el valor afegit de la integració laboral de persones amb discapacitat. A més, fa compatible la prestació d’un servei de qualitat orientat als usuaris del transport públic amb la promoció de l’ocupació del col·lectiu amb discapacitat.

El personal de METROPOLIS Centre Especial de Treball que desenvolupa aquest servei proporciona als usuaris de la xarxa d’autobusos de TMB informació sobre l’obligatorietat de validar el títol de transport. A més, el servei permet als conductors augmentar la seva concentració durant la conducció, sobretot en els moments de pujada i baixada de viatgers.

Cal destacar que METROPOLIS, amb les seves diferents divisions, ofereix a TMB i a la resta dels seus clients una gestió integral de serveis. N’és un exemple que TMB compti amb METROPOLIS Centre Especial de Treball mitjançant un equip de persones amb discapacitat realitzant el servei d’auxiliar de validació i amb METROPOLIS Seguretat per al servei de vigilància de les seves instal·lacions.

Els Centres Especials de Treball són empreses homologades pel Departament d’Empresa i Ocupació que desenvolupen una activitat productiva que proporciona ocupació de qualitat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració socio-laboral.

Els serveis prestats per METROPOLIS Centre Especial de Treball s’agrupen en tres grans àrees:

  •  Facility Services: neteja, consergeria, recepció, atenció i informació al públic, manteniment, jardineria, etc. 
  •  Business Process Outsourcing: externalització de processos de negoci amb exigència de perfils de mitja i alta qualificació professional. 
  • Logística: serveis logístics i industrials com, per exemple, manipulats, recepció/identificació/validació de producte, preparació/expedició/càrrega de comandes, logística inversa, etc. 
Compartir:

: , , ,