Renovació del Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Metropolis Centre Especial de Treball.

Posted on 29. Jan, 2016 by in Centre Especial de Treball

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ha signat el conveni de col·laboració del programa Temps de Barri, Temps per a tu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acte han assistit d’una part, el Sr. Jordi Via LLop, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Àrea de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona i d’una altra part, el Sr. Francesc Bausa Bolívar, Conseller Delegat del Grup Metropolis.

El present protocol de col·laboració recull la voluntat expressa d’ambdues institucions d’establir com a un dels objectius principals Fomentar mesures de suport i promoció de les famílies que tenen cura de persones amb discapacitat o dependència i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Amb la formalització d’aquest conveni queda palesa l’estreta relació institucional entre ambdues entitats que, vetllen per a l’acompliment dels acords establerts en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’accés a l’ocupació.

: , , , , , , ,