METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL S’ADHEREIX AL PROGRAMA INCORPORA DE L’OBRA SOCIAL LA CAIXA

Posted on 09. Jan, 2013 by in Centre Especial de Treball

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ha signat el conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”, dins del marc del programa Incorpora que promou l’Obra Social de “la Caixa”.

El conveni ha estat signat per l’Obra Social “la Caixa” i Metropolis Centre Especial de Treball. Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social “la Caixa” va dirigit a col·lectius amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, com persones discapacitades i altres grups socials amb risc d’exclusió social.

Josep Roset, Conseller Delegat de Metropolis ha destacat que “la difícil situació del mercat laboral no ha de ser una excusa per reduir els esforços de les empreses i organitzacions en afavorir la integració laboral de persones discapacitades”. La Caixa, per la seva part, ha manifestat la creença en Metropolis Centre Especial de Treball com a empresa promotora de l’ocupació de persones amb discapacitat.

L’Obra Social de “la Caixa” desenvolupa programes com Incorpora, que ha facilitat més de 44.000 llocs de treball a persones amb risc d’exclusió social, gràcies al compromís d’empreses com Metropolis Centre Especial de Treball que centren la seva gestió en la integració de persones amb discapacitat.

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL fomenta la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat associant-se amb entitats de renom com la ONCE, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”.

Gràcies a la implicació en el projecte de tot l’equip de Metropolis Centre Especial de Treball s’impulsa l’activitat laboral de persones amb discapacitat i s’eliminen prejudicis socials.

Si voleu seguir la notícia cliqueu als següents senllaços

http://obrasocial.lacaixa.es/incorpora/barcelonanoticia5_ca.html

http://www.fsc-inserta.es/Actualidad/Noticias/Paginas/MetropolisylaObraSocial%27laCaixa%27promuevenlainserci%F3nlaboraldediscapacitados.aspx

Compartir:

: