L’enclavament laboral com a eina integradora

Posted on 21. Jul, 2015 by in Centre Especial de Treball

L’any 1982 es va aprovar la Llei LISMI, la llei d’integració social de les persones amb discapacitat. Estableix que totes les empreses, tant públiques com privades amb més de 50 treballadors han de contractar, com a mínim,  un 2% de treballadors amb algun tipus de discapacitat. Aquesta normativa, permet algunes mesures alternatives com l’enclavament laboral.

Què és un enclavament laboral? És el contracte entre una empresa i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització de treball que tingui relació directa amb l’activitat de l’empresa, sense afectar el seu funcionament.

Amb els enclavaments laborals es tenen uns objectius per a les persones amb discapacitat perquè puguina accedir al món laboral.

 • Garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació a l’accés a l’ocupació i promoció laboral
 • Permetre la seva inserció al món laboral de manera estable.
 • Fomentar el coneixement de les empreses sobre el coneixement i les aptituts dels treballadors amb discapacitat.
 • Afavorir el compliment de la Llei LISMI.

Per tal de poder dur a terme el contracte entre l’empresa i el CET seran els requisits necessaris:

 • Es farà un contracte d’obra i servei que tingui relació directa amb l’activitat normal de l’empresa.
 • Els treballadors del CET es desplacen a l’empresa.
 • Si l’empresa té menys de 50 treballadors, estarà format per 3 treballadors, i en cas que tingui més de 50 seran 5 treballadors que es desplaçaran.
 • La durada mínima serà de 3 mesos i la durada màxima de 3 anys.

Aquesta modalitat de contracte entre una persona amb discapacitat i un centre Especial de Treball, és una de les vies per a l’accés al mercat laboral

 • L’empresa pot contractar als treballadors de l’enclavament en qualsevol moment
 • Un cop contractat, no es podrà establir un període de prova excepte que es doni el cas que el treballador realitzi tasques diferents de les de l’enclavament.
 • Amb la seva incorporació a l’empresa, el treballador passarà a excedència voluntària del CET.

Aquesta modalitat per al compliment de la Llei LISMI està pensada per a empreses que per raons tècniques, econòmiques o organitzatives no puguin tenir en plantilla treballadors amb discapacitat o bé no troben treballadors per a cobrir les places.

Compartir:

: , , , , , , , ,