La integració de persones amb discapacitat a l’àmbit laboral

Posted on 28. Jul, 2015 by in Centre Especial de Treball

L’exclusió laboral de les persones amb discapacitat és una de les més altes de l’estat Espanyol. Segons les últimes dades publicades per l’INE de l’any 2012, un 36,6% de les persones que patien una discapacitat estaven a l’atur, el que suposa 8 punts per sobre de persones que no en patien. Aconseguir que aquestes xifres es redueixin i permetre que les persones amb  discapacitat puguin accedir al món laboral, depén de les empreses a l’hora de contractar els treballadors.

Les opcions per a la incorporació són diverses, oferint possibilitats adaptades a les necessitats de cada empresa. Des de la contractació ordinària amb la incorporació en plantilla o bé, la contractació a través d’un Centre Especial de Treball (CET). Sempre adaptant-se a les necessitats laborals i tenint en compte les característiques de l’empresa, i també de les capacitats de la persona que es contractarà.

La integració de les persones discapacitades a les empreses hauria de ser una aposta clara i ferma per les capacitats i les aptituds que tenen aquest col·lectiu. Permetent així, la seva integració en l’àmbit laboral i permetent alhora una integració més fàcil al social, evitant la seva exclusió en el dia a dia.

A Metropolis CET volem i apostem per la integració de persones a l’àmbit laboral, entre els nostres objectius volem garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació  a l’accés a l’ocupació i promoció laboral.

Compartir:

: , , , , , , , , , , ,