XARXA D’ECONOMIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: CREACIÓ DE MERCAT I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Posted on 22. May, 2015 by in Centre Especial de Treball, Corporatiu

La Xarxa d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona (XESB) esdevé un marc idoni per potenciar l’economia social a la ciutat, per impulsar la emprenedoria social i la innovació social, afavorir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i dels col·lectius més vulnerables com els discapacitats, així com per posar en valor bones pràctiques per part d’empreses socials, centres especials de treball i empreses sensibles entorn la Responsabilitat Social Corporativa de la ciutat de Barcelona.

La Xarxa d’Economia Social (XESB) es va constituir de manera formal la primavera de 2006 en el marc de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva i el pacte per l’ocupació de Qualitat a Barcelona i d’ençà aleshores dur a terme de forma periòdica projectes i activitats amb entitats socials i altres tipus d’empreses amb l’objectiu de fomentar l’economia social i la inclusió laboral de col·lectius vulnerables sota risc d’exclusió social.

METROPOLIS com a centre especial de treball homologat dóna ocupació actualment a 385 persones amb discapacitat i es fa partícip i del rol tant important que la XESB desenvolupa a la ciutat de Barcelona pel foment de l’economia social i la inserció sociolaboral.

Vídeo sobre aquesta notícia i sobre la Xarxa d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona (XESB):

 

Compartir:

: , , ,