Serveis amb personal discapacitat: presentació del CET

Serveis amb personal discapacitat: presentació del CET

Posted on 16. Apr, 2012 by in Centre Especial de Treball

Com a part fonamental del nostre Pla de Responsabilitat Social Corporativa i també com a resposta a les necessitats dels nostres clients, neix el projecte per posar en marxa METROPOLIS Centre Especial de Treball.
Els Centres Especials de Treball (CET) són aquelles empreses homologades per la Generalitat i que compten en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb discapacitat, físiques, sensorials, psíquiques o mentals.
Un altre dels motius pel qual les empreses contracten el Centre Especial de Treball és pel compliment de la LISMI.
La LISMI és la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids que estableix que totes les empreses que tinguin una plantilla superior a 50 treballadors, han de reservar el 2% d’aquesta a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Els objectius de METROPOLIS – CET són els següents :

  • Impulsar l’activitat laboral de les persones amb discapacitat.
  • Fomentar valors com l’autonomia personal, la igualtat i la diversitat.
  • Avançar en la responsabilitat social per a aconseguir augments significatius en la contractació de persones amb discapacitat.
  • Formar i afavorir la inserció sociolaboral dirigit a persones amb discapacitat eliminant prejudicis i estigmes socials associats.

Compartir: