CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Posted on 24. Oct, 2012 by in Centre Especial de Treball, Corporatiu

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ha signat el conveni de col·laboració del programa Temps de Barri, Temps per a tu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acte han assistit d’una part, la Sra. Irma Rognoni i Viader, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona i d’una altra part, el Sr. Francesc Bausa Bolívar, Conseller Delegat del Grup Metropolis.

El present protocol de col·laboració recull la voluntat expressa d’ambdues institucions d’establir com a un dels objectius principals Fomentar mesures de promoció i protecció de la família i la infància, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la promoció laboral de persones amb discapacitat.

Amb la formalització d’aquest conveni queda palesa l’estreta relació institucional entre ambdues entitats que, vetllen per a l’acompliment dels acords establerts en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’accés a l’ocupació.

Si voleu sabér més sobre la notícia cliqueu al següent enllaç:

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Metropolis SL.

 

Compartir:

: ,